GREEN OIL d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: II PU (Jedinica za saobraćaj, Sektor za podršku i Sektor za administraciju,Odjeljenje za razvoj načela i zaštitu tajnih podataka, Odjeljenje za borbu protiv zloupotreba opojnih droga i Odjeljenje za edukaciju (Opština Novo Sarajevo) Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.3.2012. 220.656,00 Službeni glasnik BiH 31/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Gorivo Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.2.2013. 459.173,70 Službeni glasnik BiH 12/13
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka goriva Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2013. 179.534,87 Službeni glasnik BiH 75/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka lož ulja za potrebe UIO Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2013. 713.943,13 Službeni glasnik BiH 103/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Gorivo Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.2.2014. 510.756,02 Službeni glasnik BiH 16/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Nabavka goriva na lokaciji Sarajevo Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.5.2014. 217.406,19 Službeni glasnik BiH 43/14
Sudska policija FBIH Lot 1: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Sarajevu Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.9.2014. 159.422,45 Službeni glasnik BiH 75/14
JU Djeca Sarajeva Lot 2- Nabavka goriva za 2015. godinu Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2014. 18.283,94 SG 15/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1 - II PU (Jedinica za saobraćaj, Sektor za podršku, Sektor za administraciju,Odjeljenje za razvoj načela i zaštitu tajnih podataka, Odjeljenje za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i Odjeljenje za edukaciju - lokacija općine Novo Sarajevo) Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.2.2015. 232.750,11 SG 26/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Mazivo Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.11.2015. 55.780,00 SG 91/15