Apis Centar d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Godišnji servis 20 elektromotornih pogona typ Auma Pregovarački Apis Centar d.o.o. Hrvatska 13.4.2012. 34.692,51 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka i ugradnja originalnih rezervnih dijelova električnih pogona Auma za Novu fabriku vode Otvoreni Apis Centar d.o.o. Hrvatska 7.5.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka i ugradnja pogona tipa AUMA-MATIC na postojećoj armaturi bloka 6-215 MW u TE Tuzla Pregovarački Apis Centar d.o.o. Hrvatska 10.7.2012. 828.601,07 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont servopogona AUMA na ventilima i klapnama bloka 7 Otvoreni Apis Centar d.o.o. Hrvatska 9.9.2015. 24.887,94 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka, montaža i puštanje u rad regulacionog pogona kutnog ventila Otvoreni Apis Centar d.o.o. Hrvatska 20.10.2015. 29.533,03 SG 84/15