Gradska čistoća a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Bratunac Pružanje usluga na održavanju, čišćenju javnih površina, odvozu, odlaganju otpadaka sa javnih površina, pranju ulica i održavanju parkovskih zelenih površina u naseljenom mjestu Bratunac Otvoreni Gradska čistoća a.d. Bratunac 2.4.2012. 143.405,50 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Bratunac Održavanje javnih površina, odvoz i odlaganje otpadaka sa javnih površina, pranje ulica i održavanje parkovskih zelenih površina Otvoreni Gradska čistoća a.d. Bratunac 23.4.2014. 143.560,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Opština Gradiška Predmet javne nabavke je nabavka usluga održavanja javne higijene na području opštine Gradiška (Gradiška grad, Gornji Podgradci, Nova Topola i Orahova), a sve prema Sprecifikaciji usluge prema Proramu zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu urađenim od strane Odjeljenja za urbanizam, građenje, stambene i komunalne poslove opštinske uprave Gradiška Pregovarački Gradska čistoća a.d. Gradiška 2.6.2015. 452.733,60 SG 53/15