Moravčević Vojnović & Partneri OAD Beograd

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Pružanje međunarodnih ekspertskih pravnih i konsultantskih usluga i usluga zastupanja u arbitražnom postupku sa ČEZ a.s. Prag Pregovarački Moravčević Vojnović & Partneri OAD Beograd Srbija, Austrija 2.4.2012. 488.958,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Međunarodne ekspertske pravne i konsultantske usluge Pregovarački Moravčević Vojnović & Partneri OAD Beograd Beograd 26.11.2012. 391.166,00 Službeni glasnik BiH 102/12