LIBELA ELSI BIH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge umjeravanja vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja vozila za 2012.godinu: Vaga ALCO CET 10-4 SLIM, proizvođač Captels - Francuska - 7 (sedam) vaga Otvoreni LIBELA ELSI BIH d.o.o. Sarajevo 26.3.2012. 25.623,59 Službeni glasnik BiH 31/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Baždarenje-kalibracija elektronske vage za mjerenje Otvoreni LIBELA ELSI BIH d.o.o. Sarajevo 3.10.2012. 5.940,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge umjeravanja vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja vozila za 2013.godinu: Vaga ALCO CET 10-4 SLIM, proizvođač Captels Francuska - 7 (sedam) vaga Otvoreni LIBELA ELSI BIH d.o.o. Sarajevo 26.4.2013. 26.404,00 Službeni glasnik BiH 38/13