Generalprogres d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Preventivna arheološka istraživanja na trasi magistralnog gasovoda Zenica-Travnik sa odvojcima za Busovaču i Novi Travnik sa izradom elaborata Pregovarački Generalprogres d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 59.400,00 Službeni glasnik BiH 31/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Alati, mašinsko-bravarski Otvoreni Generalprogres d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 27.678,52 Službeni glasnik BiH 31/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ponovljena nabavka potrošnog materijala za mehanizaciju Otvoreni Generalprogres d.o.o. Sarajevo 11.5.2012. 63.479,75 Službeni glasnik BiH 38/12