Goša Fom a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka četiri transportera sa trakom za kombinovani transport otkrivke polja C Otvoreni Goša Fom a.d. Srbija 3.4.2012. 14.180.623,47 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka roba i usluga za 4 transportera sa trakom za kombinovani transport otkrivke za otvaranje polja C Pregovarački Goša Fom a.d. Srbija 7.11.2012. 149.806,80 Službeni glasnik BiH 96/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga montaže transportera kombinovanog sistema TKC 2 i TKC 1 Pregovarački Goša Fom a.d. Srbija 30.7.2013. 250.288,00 Službeni glasnik BiH 66/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka roba za održavanje transportera kombinovanog sistema Otvoreni Goša Fom a.d. Srbija 18.9.2014. 420.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14