MG - Petrol d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Lot 2: Gorivo Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 83.959,00 Službeni glasnik BiH 5/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Gorivo za vozila voznog parka HE Bočac Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 26.9.2011. 155.654,68 Službeni glasnik BiH 88/11
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka goriva za potrebe teretnih, putničkih vozila i mehanizacije mehanizacije Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 27.1.2012. 95.055,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Gorivo za vozila voznog parka HE Bočac Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 25.9.2012. 173.490,60 Službeni glasnik BiH 85/12
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Gorivo Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 14.2.2013. 88.063,50 Službeni glasnik BiH 14/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Gorivo za vozila voznog parka HE Bočac Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 24.10.2013. 157.537,10 Službeni glasnik BiH 89/13
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka goriva za potrebe mehanizacije u 2014. godini Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 4.2.2014. 76.831,25 Službeni glasnik BiH 10/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Gorivo za vozila voznog parka HE Bočac Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 13.11.2014. 180.400,00 Službeni glasnik BiH 96/14
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka goriva za potrebe rada mehanizacije tokom 2015.godine Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 60.990,00 SG 06/15