Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka čeličnih frikcionih stupaca - 400 komada Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 23.2.2012. 223.551,36 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Lot 2: Reparatura SHP THYSSEN RHS 25/50 BL (Nabavka jedinačnih hidrauličkih stupaca) Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 30.7.2012. 38.725,43 Službeni glasnik BiH 64/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka orginalnih rezervnih dijelova, specijalističkih usluga i usluga održavanja mašinske i elektro opreme drobilice SB 1315 i drobice SB 1515R Pregovarački Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 3.10.2012. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka rezervnih dijelova za kombajn EDW-150-2L za potrebe ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Pregovarački Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 31.10.2012. 792.751,59 Službeni glasnik BiH 96/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka originalnih rezervnih dijelova,specijalističkih usluga i usluga održavanja mašinske i elektro opreme drobilice SB 1315 i drobilice SB 1515 R Pregovarački Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 20.2.2013. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
RMU Banovići d.d. Banovići Repromaterijal za pripremanje otkopnog polja , pribor i ventilacione cijevi za separatno provjetravanje Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 14.1.2013. 254.017,02 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Vjetrene cijevi 600 (800m) i 400 (500m) Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 5.3.2014. 26.646,23 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Prečke i spojnice lanca Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 27.6.2014. 14.250,96 Službeni glasnik BiH 58/14
RMU Banovići d.d. Banovići Hidraulični i frikcioni čelični stupci Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 19.6.2014. 287.829,72 Službeni glasnik BiH 75/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka originalnih dijelova za drobilice Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 30.9.2014. 310.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Rezervni dijelovi za pumpe visokog pritiska EHP 3K/60 Hauhinco za Rudnik Mramor Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 23.10.2014. 50.273,16 Službeni glasnik BiH 87/14
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni dijelovi za hidrauličnu pumpu tip EHP 3K 50/70 Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 26.12.2014. 93.780,82 SG 41/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 2 - Visokotlačna pumpa Hauhinco EHP-3K 50 ili ekvivalent Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 29.7.2015. 68.053,10 SG 63/15
RMU Banovići d.d. Banovići Alkaten cijevi i priključci za alkaten cijevi Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 28.8.2015. 172.335,22 SG 70/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Klasični frikcioni stupci i mašina za zatezanje klasičnih stupaca Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 15.9.2015. 28.517,72 SG 76/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka ranžirnog voza na komprimirani vazduh za potrebe jame Begići pogona Haljinići Z.D. RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 18.9.2015. 53.830,30 SG 76/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 4 - Držač noža Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 21.9.2015. 3.806,82 SG 77/15