AIK INŽENJERING d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Rekonstrukcija obuhvata sljedeće radove: Hidrodinamička priprema AB površine, odnosno uklanjanje degradiranog površinskog betona Antikorozivna zaštita otvorene armature Reprofiliranje betonskih površine gdje je uklonjen oštećeni beton Polimermodificirani sulfatno otporan zavrćni mort za zaglađivanje pripremljenih površina Zaštita sustava reprofilirane površine jednokomponentnim polimernim disperzivnim vezivom Nanošenje elastičnog završnog premaza u boji na akrilnoj bazi Otvoreni AIK INŽENJERING d.o.o. Banovići 26.3.2012. 68.433,00 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Dodatni radovi - Redovno održavanje mostova na magistralnim cestama u Federaciji BiH Pregovarački AIK INŽENJERING d.o.o. Banovići 8.2.2013. 15.915,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji mosta preko potoka Rainčica na cesti M04.0, dionica Šićki Brod-Kalesija-granica entiteta (Memići) Otvoreni AIK INŽENJERING d.o.o. Banovići 3.10.2013. 94.764,06 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođnje radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Mlave, na cesti M5.1, dionica Kaonik-Blažuj, km 19+400 Otvoreni AIK INŽENJERING d.o.o. Banovići 27.12.2013. 140.554,55 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Redovno održavanje mostova na cesti M18 Otvoreni AIK INŽENJERING d.o.o. Banovići 14.8.2014. 49.518,90 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova redovnog održavanja mostova Otvoreni AIK INŽENJERING d.o.o. Banovići 12.10.2015. 106.681,15 SG 81/15