HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Lot 1: Vodovodni materijal Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 99.779,89 Službeni glasnik BiH 5/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka vodomaterijala Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 15.4.2011. 14.052,31 Službeni glasnik BiH 34/11
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka vodomaterijala za potrebe redovnog održavanja Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 27.1.2012. 84.806,20 Službeni glasnik BiH 9/12
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Vodomaterijal Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 30.1.2013. 120.952,36 Službeni glasnik BiH 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 13.8.2013. 17.391,60 Službeni glasnik BiH 66/13
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje vodovodne mreže u 2014. godini. Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 31.1.2014. 108.514,42 Službeni glasnik BiH 10/14
Vodovod a.d. Prijedor Lot 2: Fazonski komadi : F, FF, FFR,T, TT, N, X, Q, Tuljak s prirubnicom Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 1.5.2014. 18.503,36 Službeni glasnik BiH 39/14