Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluge izdavanje aerodromske meteorološke prognoze za Međunarodni aerodrom Sarajevo i Međunarodnu zračnu luku Mostar-TAF za period 0312UTC i za Međunarodni aerodrom Sarajevo za period 1803UTC za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo Pregovarački Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Hrvatska 2.4.2012. 23.469,96 Službeni glasnik BiH 27/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Usluge izdavanje aerodromske meteorološke prognoze za Međunarodni aerodrom Sarajevo, Međunarodnu zračnu luku Mostar, Međunarodni aerodrom Tuzla - TAF za period 0312UTC i za Međunarodni aerodrom Sarajevo za period 1803UTC za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo Pregovarački Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Hrvatska 18.4.2013. 23.469,96 Službeni glasnik BiH 36/13
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Iznajmljivanje radarske slike sa lokacija Kozjak i Psunj za potrebe Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH na period od dva mjeseca Pregovarački Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Hrvatska 12.11.2014. 97.791,50 Službeni glasnik BiH 91/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Iznajmljivanje radarske slike sa lokacija Kozjak i Psunj za potrebe BHANSA-e Pregovarački Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Hrvatska 10.2.2015. 528.074,10 SG 13/15