HEMING-HERCEGOVINA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Hemikalije za tretman rashladnog sistema Otvoreni HEMING-HERCEGOVINA d.o.o. Gacko 28.3.2012. 172.080,00 Službeni glasnik BiH 27/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pogonske hemikalije, hemikalije za tretman rashladnog sistema i labaratorijske hemikalije Pregovarački HEMING-HERCEGOVINA d.o.o. Gacko 29.1.2013. 25.060,00 Službeni glasnik BiH 10/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka hemikalija za tretman rashladnog sistema do okončanja procedure po Otvorenom postupku, a najkasnije do 01.06.2013. godine Pregovarački HEMING-HERCEGOVINA d.o.o. Gacko 29.4.2013. 23.400,00 Službeni glasnik BiH 34/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka hemikalija za tretman rashladnog sistema Pregovarački HEMING-HERCEGOVINA d.o.o. Gacko 17.6.2013. 52.850,00 Službeni glasnik BiH 53/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Hemikalije za tretman rashladnog sistema Otvoreni HEMING-HERCEGOVINA d.o.o. Gacko 29.8.2013. 408.800,00 Službeni glasnik BiH 73/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka inhibitora korozije čelika i kamenca Otvoreni HEMING-HERCEGOVINA d.o.o. Gacko 26.2.2015. 100.092,00 SG 32/15