EŠ Company d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge prevoza materijala kamionom kiperom sa vozačem, nosivosti 6-8 t, sa ugrađenim puferom i elektro instalacijom (zračna instalacija) za priključna vozila Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.3.2012. 53.100,00 Službeni glasnik BiH 25/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Usluge iznajmljivanja stubnih vibronabijača za zemlju (bez rukovaoca) na području Sarajevskog kantona Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.5.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 40/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Iznajmljivanje kamiona putara sa vozačem na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2012. 102.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području Hercegovačko-neretvanskog kantona Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.5.2012. 39.798,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge iskopa radnim mašinama (bageri rovokopači) sa rukovaocem, mase 2,5 - 3,5 t na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.6.2012. 86.100,00 Službeni glasnik BiH 50/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Usluge iznajmljivanja kompresora (bez rukovaoca) na području Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.7.2012. 20.850,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Angažovanje pomoćnih radnika na poslovima izrade infrastrukture TK pristupnih mreža na području Srednjobosanskog kantona, za potrebe BH Telecom d.d. - Telecom Inženjering Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.9.2012. 495.900,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Angažovanje radnika na poslovima iskopa, polaganja kablova, izrade šahtova i prikupljanja podataka za potrebe izrade dokumentacije izvedenog stanja na području Zeničko - dobojskog Kantona Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.10.2012. 492.190,00 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Usluge prevoza ljudi i tereta putarima sa vozačem na području Sarajevo-6.000 sati Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.9.2012. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 87/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Angažovanje lica na poslovima izrade infrastukture TK pristupnih mreža za potrebe BH Telecoma na području Bosansko podrinjskog kantona Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.9.2013. 508.950,00 Službeni glasnik BiH 79/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Angažovanje lica na području Zeničko-dobojskoj kantona Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.9.2013. 442.830,00 Službeni glasnik BiH 100/13