Niatel d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Institut za mjeriteljstvo BiH Lot 2: Etalonska i prateća oprema za vrijeme i frekvenciju Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 13.12.2010. 149.590,00 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Ethernet analizator, 2 seta Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 16.490,00 Službeni glasnik BiH 3/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nadogradnja mjernih instrumenata HST-3000 i obuke zaposlenika BH Telecom d.d. Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 29.5.2012. 191.170,00 Službeni glasnik BiH 48/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka sistema za nadzor optičkih kablova Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 26.9.2012. 659.876,65 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka telekomunikacionih mjernih instrumenata Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 12.8.2013. 434.588,00 Službeni glasnik BiH 64/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Telekomunikacioni mjerni instrumenti Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 9.12.2013. 231.880,00 Službeni glasnik BiH 100/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Telekomunikacioni mjerni instrumenti Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 9.12.2013. 221.540,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka servera za sinhronizaciju vremena i pripadajućih uređaja Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 26.869,01 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka mrežnog analizatora i pripadajuće opreme koja će se koristiti za anlizu PLC mreže Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 79.450,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5: Uređaj za spajanje optičkih vlakana Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 17.9.2014. 14.431,00 Službeni glasnik BiH 77/14
BH Telecom d.d. Sarajevo LOT 3: Nabavka ethernet tester (Ethernet tester, ethernet reflektor, media konverter TP-link MC 220L ili ekvivalent Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 12.11.2014. 31.207,20 Službeni glasnik BiH 98/14