Macs Medical International

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni Macs Medical International Tuzla 26.03.2012. 193.068,72 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 57: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni Macs Medical International Tuzla 29.8.2012. 57.230,76 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 81: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni Macs Medical International Tuzla 29.8.2012. 324.419,74 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinička bolnica Mostar Lot 3: Vaskularne proteze, bifurkacijske Otvoreni Macs Medical International Tuzla 23.10.2012 31.680,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni Macs Medical International Tuzla 14.5.2013. 198.360,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni Macs Medical International Tuzla 14.5.2013. 16.460,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni Macs Medical International Tuzla 14.5.2013. 39.590,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni Macs Medical International Tuzla 14.5.2013. 3.030,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni Macs Medical International Tuzla 14.5.2013. 10.310,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni Macs Medical International Tuzla 14.5.2013. 38.768,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni Macs Medical International Tuzla 14.5.2013. 88.800,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni Macs Medical International Tuzla 14.5.2013. 80.150,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za ugradnju Pregovarački Macs Medical International Tuzla 17.9.2013. 30.660,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za ugradnju za potrebe O.J. Centar za srce Pregovarački Macs Medical International Tuzla 31.7.2013. 64.490,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Barijera protiv adhezija Otvoreni Macs Medical International Tuzla 11.6.2014. 9.100,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Valvula aortna sa fleksibilnim stentom - biološka Otvoreni Macs Medical International Tuzla 11.6.2014. 51.600,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Valvula mitralna sa fleksibilnim stentom - biološka Otvoreni Macs Medical International Tuzla 11.6.2014. 60.200,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Konduit aortni biološki Otvoreni Macs Medical International Tuzla 11.6.2014. 109.500,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Pečevi biološki Otvoreni Macs Medical International Tuzla 11.6.2014. 4.920,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Graft vaskularni i proteza Otvoreni Macs Medical International Tuzla 11.6.2014. 63.093,00 Službeni glasnik BiH 77/14