Inving Invest inžinjering d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 3: Nabavka obujmica za betonske nogare Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 14.1.2011. 11.180,00 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 3: Silikonski 20 kV izolatori za LRS-6/400-600 i TNO-6 Tender broj 014-01-OTP-I/l 1 Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 21.3.2011. 124.476,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 6: Nabavka lim crijepova i vijaka za drvo sa kukom za kućni priključak Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 16.4.2011. 41.480,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 12: Nabavka stezaljki za prihvatanje dNN SKS-a Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 16.4.2011. 48.120,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 4: Nabavka izolatora i nosača izolatora Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 15.7.2011. 27.030,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 8: Nabavka plombi (plastične sa bar kodom i logotipom) Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 11.8.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 3: Nabavka konzola Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 28.9.2011. 65.666,39 Službeni glasnik BiH 80/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Motorna ulja Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 2.12.2011. 419.328,00 Službeni glasnik BiH 3/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka armirano-betonskih stubova Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 27.1.2012. 208.280,80 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Armirano betonski stubovi N9 Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 23.3.2012. 80.046,00 Službeni glasnik BiH 25/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Armirano betonski stubovi U9/330 Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 23.3.2012. 115.390,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 15.2.2012. 36.530,76 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka sitnog spojnog i ovjesnog materijala za potrebe elektrodistributivnog preduzeća Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 9.4.2012. 349.687,20 Službeni glasnik BiH 31/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Masti i ostala sredstva Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 28.3.2012. 298.343,30 Službeni glasnik BiH 31/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Rezervni dijelovi za 35 kV ćelije proizvođača TSN Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 27.6.2012. 4.813,50 Službeni glasnik BiH 52/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5: SN MT, SN odvodnici prenapona, SN izolatori i VN osigurači Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 27.6.2012. 12.381,80 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Ponavljanje postupka nabavke sitnog spojnog, ovjesnog i izolacionog materijala za rekonstrukciju i izgradnju SN, NN mreže i TS-ca na području RJ Elektrodistribucija Gradiška Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 4.7.2012. 88.589,63 Službeni glasnik BiH 56/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka izolatora, potpora za izolatore, izolatorskih lanaca i odvodnika prenapona Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 20.7.2012. 98.685, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka VN i NN osigurača i postolja za osigurače Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 17.8.2012. 29.305, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 5: Nabavka kablovskih spojnica, završetaka i ovjesne opreme za SN SKS Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 20.7.2012. 25.470, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Armirano betonski stubovi N9 Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 16.8.2012. 134.250,00 Službeni glasnik BiH 70/12
RMU Banovići d.d. Banovići Motorno ulje Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 28.9.2012. 429.720,00 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kompozitni polimerni izolatori Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 5.10.2012. 43.425,00 Službeni glasnik BiH 92/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka energetskih kablova i užadi Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 28.9.2012. 37.420,00 Službeni glasnik BiH 96/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 5: Nabavka osigurača i postolja Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 26.12.2012. 28.510,20 Službeni glasnik BiH 4/13