Komunalno preduzeće Komus a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Novi Grad Lot 1: Čišćenje i održavanje čistoće na javnim površinama, pranje javnih saobraćajnih površina, održavanje parkova, parkovskog drveća, drvoreda i živice uz saobraćajnice, odžavanje cvijetnjaka i sezonskog cvijeća, parkovski mobilijar, održavanje spomen obilježja Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 5.3.2012. 90.597,20 Službeni glasnik BiH 23/12
Opština Novi Grad Lot 2: Košenje trave, sječenje šiblja i grmlja, svakodnevno održavanje zelenih površina obala i plaža uz obalu, čišćenje smeća Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 5.3.2012. 3.587,80 Službeni glasnik BiH 23/12
Opština Novi Grad Lot 3: Nabavka i sađenje drveća, grmlja i cvijeća Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 5.3.2012. 5.111,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Opština Novi Grad Radovi u MILP podprojektu Uređenje izletničke zone Kula i uređenje dijelova obala rijeke Sane i Une u opštini Novi Grad, referenca broj 01-404-29/12 Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 4.7.2012. 84.971,37 Službeni glasnik BiH 56/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 2.2.2013. 11.550,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Opština Novi Grad Komunalne usluge zajedničke komunalne potrošnje na javnim površinama u Novom Gradu za 2014. godinu Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 3.1.2014. 102.563,02 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Novi Grad Održavanje javnih saobraćajnih površina, zelenih i rekreativnih površina u Novom Gradu u 2015. Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 12.1.2015. 102.560,85 SG 08/15