FALCON d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Nabavka betonskih nogara Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 14.12.2010. 44.650,00 Službeni glasnik BiH 5/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka izolatora i nosača izolatora Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 24.12.2010. 14.233,40 Službeni glasnik BiH 15/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Nabavka izolovanih vododihtujućih spojnih čaura Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 11.540,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 7: Nabavka PVC i metalnog savitljivog crijeva Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 19.4.2011. 17.655,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 11: Nabavka izolovanih vododihtijućih priključnih stezaljki za NN SKS-a Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 19.4.2011. 68.397,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka užadi Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 16.6.2011. 98.400,00 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka SN kablova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 16.6.2011. 143.589,00 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Nabavka SN samonosivog kablovskog snopa Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 16.6.2011. 78.650,00 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka SKS X00-A 4x16 mm2 Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 16.6.2011. 131.000,00 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 5: Nabavka SKS X00/O-A 3x35+50/8 mm2 Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 16.6.2011. 105.600,00 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: MBTS sa elektroopremom bez transformatora Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 13.6.2011. 125.568,00 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 4: Sitni spojni elektromaterijal Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 13.6.2011. 78.905,90 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka konzola i obujmica Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 14.4.2011. 18.640,20 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Nabavka pancer osigurača Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 21.6.2011. 269.390,00 Službeni glasnik BiH 78/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 6: Nabavka ovjesnog materijala, spojnog materijala, metalne i vijčane robe Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 26.9.2011. 60.921,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka brojila za mjerenje utroška električne energije- 6 lotova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 3.10.2011. 68,20 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka brojila za mjerenje utroška električne energije- 6 lotova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 3.10.2011. 57,25 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Nabavka brojila za mjerenje utroška električne energije- 6 lotova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 3.10.2011. 78,08 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 6: Nabavka brojila za mjerenje utroška električne energije- 6 lotova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 3.10.2011. 261,40 Službeni glasnik BiH 82/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Dodatne količine MBTS sa elektroopremom bez transformatora Pregovarački FALCON d.o.o. Bijeljina 7.10.2011. 31.392,00 Službeni glasnik BiH 90/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Dodatne količine sitnog spojnog materijala Pregovarački FALCON d.o.o. Bijeljina 3.10.2011. 18.630,00 Službeni glasnik BiH 90/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka spojnih čaura, kabl stopica, stazaljki, metalnog i PVC savitljivog crijeva - lot 3 Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 19.3.2012. 19.295,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 9: Nabavka izolovanih vododihtujućih priključnih stezaljki za NN SKS Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 19.3.2012. 18.970,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 10: Nabavka stezaljki i univerzalnih konzola za prihvatanje NN SKS-a Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 19.3.2012. 48.250,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 6.8.2012. 60.609,20 Službeni glasnik BiH 70/12