AB-GAJ d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Sječa, izrada i privlačenje ŠDS od panja do kamionskog puta, kao i popravka traktorskih vlaka i uređenje stovarišta u odjelu 231 PJ Gornja Prača'' Otvoreni AB-GAJ d.o.o. Pale 1.2.2012. 21.225,17 Službeni glasnik BiH 21/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Sječa, izrada i privlačenje ŠDS od panja do kamionskog puta, kao i popravka taktorskih vlaka i uređenje stovarišta u odjelu 234 PJ Gornja Prača Otvoreni AB-GAJ d.o.o. Pale 1.2.2012. 35.355,33 Službeni glasnik BiH 21/12