IRM-BOR

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluge izrade tehničkih projekata za PK Bogutovo Selo za period 2012-2016 godina Otvoreni IRM-BOR Zvornik 15.2.2012. 75.500,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Elaborat potrebno uraditi radi osposobljavanja mjernog mjesta Ograničeni IRM-BOR Zvornik 9.7.2012. 17.500,00 Službeni glasnik BiH 58/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Izrada projekta-kaseta III (odlaganje elektrofilterskog pepela) Pregovarački IRM-BOR Zvornik 14.2.2013. 80.550,00 Službeni glasnik BiH 14/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Ispitivanje geomehaničkih karakteristika stijene na kontaktu sa temeljima brane Grančarevo Otvoreni IRM-BOR Zvornik 20.11.2013. 108.600,00 Službeni glasnik BiH 93/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izvođenje detaljnih geoloških istraživanja karbonata na lokalitetu Spasine - Brđani kod Ugljevika Otvoreni IRM-BOR Zvornik 14.3.2014. 266.019,00 Službeni glasnik BiH 28/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Ispitivanje geomehaničkih karakteristika stijene na kontaktu sa temeljima u desnom boku brane Grančarevo Otvoreni IRM-BOR Zvornik 8.8.2014. 129.700,00 Službeni glasnik BiH 68/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izrada dopunskog rudarskog projekta regulacije ugljevičke rijeke na PK B. Selo Otvoreni IRM-BOR Zvornik 4.8.2014. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga izrade dva periodična šestomjesečna izvještaja o ispitivanju stabilnosti radnih i završnih kosina i odlagališta na površinskom kopu "Gacko" i površinskom kopu Ponikve. Otvoreni IRM-BOR Zvornik 27.12.2014. 59.980,00 SG 03/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Detaljna geološka, inžinjersko-geološka, geomehanička i hidrogeološka istraživanja i ispitivanja dijela Centralnog polja na P.K. Gacko Otvoreni IRM-BOR Zvornik 7.7.2015. 729.026,00 SG 55/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Dodatne usluge izrade strategije rudarsko-tehnološkog otvaranja,razrade,optimizacije i održavanja kontinuiteta proizvodnje uglja sa uvođenjem postupaka obogaćenja uglja suvom gravitacijom separacijom na PK Gračanica Gacko Pregovarački IRM-BOR Zvornik 7.8.2015. 89.000,00 SG 70/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga industrijskog ispitivanja uglja povlatne ugljene Otvoreni IRM-BOR Zvornik 23.11.2015. 178.500,00 SG 93/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Detaljna geološka,inžinjersko geološka,geomehanička i hidrogeološka istraživanja i ispitivanja dijela centralnog polja na PK Gračanica Pregovarački IRM-BOR Zvornik 24.11.2015. 144.060,00 SG 93/15