ENEK B&E d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čepovi kućišta ulaza rashladne vode, spojnice mlina, motora, prirubnice, brtveni limovi natezne zvijezde osovine, klapne, kućište ležaja osovine klapni, lančanik galovog lanca, spojnica reduktora dodavača Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 54.396,47 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Bušaći pribor za bušaće garniture Gryphon 5C i BG 1 GK Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 28.6.2012. 74.800,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 3: Pribor za bušenje Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 28.6.2012. 6.322,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Korita grabuljara Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 30.7.2012. 58.000,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za kracer bloka 5 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 25.3.2013. 74.514,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za postrojenje otpreme pepela u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 10.5.2013. 51.653,40 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka armature kotla u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 22.5.2013. 31.110,00 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka poluga mlina u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 9.10.2013. 77.600,00 Službeni glasnik BiH 81/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Bušaći pribor za bušaće garniture Gryphon 5C i BG1 GK Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 15.12.2013. 70.550,00 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Hidraulični cilindri samohodne hidraulične podgrade za podzemnu eksploataciju Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 31.1.2014 135.017,50 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za potpalni sistem bloka 5 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 17.3.2014. 45.436,40 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada rezervnih dijelova za pumpe prema crtežima Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 13.5.2014. 19.995,00 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka vratila ventilatora dimnih plinova bloka 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 14.7.2014. 59.945,00 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka rezervnih dijelova za pumpna postrojenja Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 25.8.2014. 158.363,60 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za mlinove i kračare-odlivaka za blok 5 u TE Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 17.2.2015. 34.489,40 SG 15/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova po crtežima za potpalni sistem kotla, elektrofiltere i opremu pepela u TE Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 17.2.2015. 65.212,00 SG 15/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada rezervnih dijelova za pumpna postrojenja po crtežima TET Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 23.3.2015. 42.716,20 SG 26/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka lanca dodavača blokova 5, 6 i 7 Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 15.6.2015. 117.840,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka poluga mlina za blokove 5, 6 i 7 Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 15.6.2015. 90.618,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Reduktori, par stožno tanjirasti, pogonski bubanj tip A fi 1250x1800 i pogonski bubanj fi 1250x1200, natezni bubanj fi 500x1400, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 18.6.2015. 77.239,00 SG 51/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka proizvoda od liva za mlinove i kracere bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 28.7.2015. 36.110,00 SG 61/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova po crtežima za potpalni sistem kotla i zagrijače zraka bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 19.8.2015. 42.356,00 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Vulkaniziranje bubnjeva - toplo Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 2.9.2015. 252.616,80 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 3 - Zubna letva za grabuljar Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 25.9.2015. 21.500,00 SG 77/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 5 - Spojnica za grabuljar Samson (klobanj) Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 25.9.2015. 4.500,00 SG 77/15