GEORAD d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Prostorno planiranje i uređenje grada Zenice d.o.o. - Zenica Geološke i geomehaničke usluge za 2012. godinu Otvoreni GEORAD d.o.o. Tuzla 27.2.2012. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Prostorno planiranje i uređenje grada Zenice d.o.o. - Zenica Ugovor o pružanju usluga - Geološke i geomehaničke usluge za 2013. godinu Otvoreni GEORAD d.o.o. Tuzla 7.2.2013. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada geotehničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalnom putu Pofalići-Bušća Otvoreni GEORAD d.o.o. Tuzla 6.3.2013. 34.628,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. Zenica Geološke i geomehaničke usluge za 2014. godinu Otvoreni GEORAD d.o.o. Tuzla 23.12.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14