Borac-Brod d.o.o. Brod

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Brod Naplata korištenja parking prostora za parkirano vozilo (sa cijenom utvrđenom Odlukom o komunalnim taksama) od strane vršioca usluge , uplata u budžet opštine ukupno naplaćenog prihoda i isplata dijela naplaćenog prihoda vršiocu prema ugovorenim uslovima Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 12.1.2012. 46.153,85 Službeni glasnik BiH 19/12
Opština Brod Korištenje i naplata korištenja parking prostora Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 23.1.2013. 69.017,09 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Brod Organizacija praćenja i nadzora nad radom čuvarske službe, 24 časa dnevno, uz garanciju sigurnosti imovine. Vrijednost na mjesečnom nivou je 1.500,00KM za oba objekta Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 30.4.2013. 14.102,56 Službeni glasnik BiH 40/13
Opština Brod Usluga održavanja kulturno historijskih spomenika NOR-a i Otadžbinskog rata na području opštine Brod u 2013. godini Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 30.4.2013. 8.769,23 Službeni glasnik BiH 40/13
Opština Brod Korištenje i naplata korištenja parking prostora u gradskom dijelu Broda za 2014.godinu (br.02-370-362/13) Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 31.12.2013. 61.538,46 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Brod Pružanje usluga čuvarske službe na objektima u vlasništvu opštine Brod Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 1.9.2014. 7.263,72 Službeni glasnik BiH 83/14
Opština Brod Naplata i korištenje parking prostora na gradskom području opštine Brod za 2015. godinu Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 31.12.2014. 61.538,46 SG 10/15