KP Komunalac a.d. Brod

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Brod Usluge na održavanju i ručnom čišćenju javnih površina (ulica i trotoara) sa odlaganjem u pripadajuće kontejnere Usluga odvoza komunalnog otpada iz kontejnera uz zgradu Opštine Brod na odlagalište otpada Kolibarski put Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 31.1.2012. 27.500,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Opština Brod Usluge hortikulture na području grada (održavanje postojećih i sadnja novih nasada) Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 16.3.2012. 25.641,03 Službeni glasnik BiH 25/12
Opština Brod Održavanje i čišćenje javnih površina za 2013. godinu Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 24.1.2013. 27.350,42 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Brod Komunalne usluge Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 12.3.2013. 59.734,67 Službeni glasnik BiH 28/13
Opština Brod Naplata naknade i održavanje stajališta za teretna motorna vozila koja prelaze državnu granicu u Brodu (o2-370-6/13) Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 14.5.2013. 47.863,26 Službeni glasnik BiH 40/13
Opština Brod Komunalne usluge: krčenje, čišćenje i ozelenjavanje prelaza (na površini od 8.500 m2) Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 15.5.2013. 12.861,11 Službeni glasnik BiH 40/13
Opština Brod Održavanje javnog gradskog zelenila na području grada do kraja 2013.godine Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 4.10.2013. 8.444,45 Službeni glasnik BiH 79/13
Opština Brod Naplata naknade i održavanje stajališta za teretna motorna vozila koja prelaze državnu granicu za 2014.godinu Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 31.12.2013. 82.051,20 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Brod Komunalne usluge za 2014.godinu Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 29.1.2014. 101.709,40 Službeni glasnik BiH 10/14
Opština Brod Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka, sanitarne i slične usluge Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 12.1.2015. 171.367,35 SG 10/15