EnergoBos ILJIN d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Popravka kvara na prekidaču MHM420 u DV polju 400 kV Banja Luka u TS 400/220/110 kV Tuzla 4 Pregovarački EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 28.2.2012. 9.975,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Sanacija havarije prekidača u spojnom polju 110 kV Pregovarački EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 20.7.2012. 8.800,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Sanacija kvara na prekidaču MHM - 420 u transformatorskom polju 400 kV u 400/220/110 kV Tuzla 4 Pregovarački EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 21.10.2013. 5.750,00 Službeni glasnik BiH 85/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Sanacija prekidača agregata 4, 110 kV postrojenja u pogonu HE Jablanica Pregovarački EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 31.3.2014. 20.985,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena izolacionih diskova na postrojenju 420 kV Kakanj V Pregovarački EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 28.10.2014. 197.920,80 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica 10202-201/14: Otklanjanje kvara na 110 kV prekidaču agregata 5 u pogonu HE Jablanica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 26.12.2014. 7.900,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka uređaja za snimanje brzih procesa kod visokonaponske opreme sa dodatnom opremom, izolacionih baza za 123 kV odvodnike prenapona, brojača prorade za 123 kV odvodnike prenapona, motori za pogonski mehanizam EMOP, sklopovi blokade sa osovinicom za blokadu uklopa za pogonski mehanizam EMOP, sklopovi blokade sa osovinicom za blokadu isklopa za pogonski mehanizam EMOP, zapinjači -sklopovi za pogonski mehanizam EMOP, nepovratni ventil za 123 kV prekidač tip SFEL, set zaptivača za pogonski mehanizam EPM-255, kućište servoventila isklopa za pogon EPM, konektori I za cijev fi 12 na NPT 3/8", konektori L za cijev fi 12 na NPT 3/8", konektori C za cijev fi 12 na NPT 3/8" i bakarna cijev fi 12 x1mm u šipci, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 17.3.2015. 94.244,20 SG 24/15