GATARIĆ d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 1: Fotokopir papir - ekstra kvalitet 80 gr A4 Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 20.12.2010. 167.600,00 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 2: Fotokopir papir - ekstra kvalitet 80 gr A3 Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 20.12.2010. 8.380,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka tonera za štapače i kopir aparate Pregovarački GATARIĆ d.o.o. Derventa 17.9.2012. 118.776,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 2: Registrator A4 Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 25.1.2013. 21.480,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 5: Sveske tvrdi povez A5 i A4 Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 25.1.2013. 23.520,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 6: Zadaćnice i notne sveske Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 25.1.2013. 4.350,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 3: Pribor za modeliranje (glina, plastelin) Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 12.6.2013. 2.210,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 7: Selotejp Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 12.6.2013. 13.070,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 5: ZADAĆNICE I NOTNE SVESKE Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 25.2.2014. 10.500,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 8: REZBARSKI ALAT Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 25.2.2014. 10.930,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 3: Geometriski pribor (trouglovi, linijari i šestari) Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 12.6.2014. 4.504,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 5: Nabavka pribora za bojenje (tempere i vodene boje i kistovi) Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 12.6.2014. 8.515,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 6: Pribor za bojenje (flomasteri, drvene i voštane boje) Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 12.6.2014. 5.310,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Lot 4 - Kancelarijski materijal Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 29.7.2015. 79.836,50 SG 64/15
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Lot 3- Kalkulatori Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 16.10.2015. 3.597,00 SG 84/15
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Lot 6- Geometrijski pribor Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 16.10.2015. 4.170,00 SG 84/15
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Lot 7- Školske pernice Otvoreni GATARIĆ d.o.o. Derventa 16.10.2015. 8.745,00 SG 84/15