Autorad d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Nabavka višenamjenskog (MPV) vozila Otvoreni Autorad d.o.o. Pelagićevo 20.2.2012. 16.788,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Brčko Distrikt BiH Nabavka putničkih motornih vozila Otvoreni Autorad d.o.o. Pelagićevo 23.2.2012. 84.071,79 Službeni glasnik BiH 47/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka putničkog vozila Otvoreni Autorad d.o.o. Pelagićevo 12.7.2012. 42.292,30 Službeni glasnik BiH 58/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Nabavka rezervnih auto dijelova po specifikaciji broj: 48-002017/13. Trajanje ugovora 2013-2014. Otvoreni Autorad d.o.o. Pelagićevo 30.12.2013. 53.930,65 Službeni glasnik BiH 4/14
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Nabavka auto guma po specifikaciji 48-002017/13, Trajanje ugovora 2013-2014. Otvoreni Autorad d.o.o. Pelagićevo 30.12.2013. 3.544,56 Službeni glasnik BiH 4/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka putničkih vozila Otvoreni Autorad d.o.o. Pelagićevo 28.2.2014. 243.444,50 Službeni glasnik BiH 24/14
Centralna izborna komisija BiH Nabavka motornog vozila Otvoreni Autorad d.o.o. Pelagićevo 19.5.2014. 50.998,74 Službeni glasnik BiH 43/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka dva putnička motorna vozila Otvoreni Autorad d.o.o. Gradačac, Pelagićevo 12.1.2015. 43.770,94 SG 08/15
Grad Doboj Lot 1- Servisiranje i održavanje putničkih vozila Otvoreni Autorad d.o.o. Pelagićevo 18.5.2015. 32.100,00 SG 45/15
Republička uprava za inspekcijske poslove Nabavka motornih vozila Otvoreni Autorad d.o.o. Pelagićevo 12.5.2015. 93.940,15 SG 45/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Servisiranje vozila marke Škoda u garantnom roku Pregovarački Autorad d.o.o. Pelagićevo 22.6.2015. 49.713,47 SG 55/15
Brčko Distrikt BiH Lot 4 - Nabavka 3 (tri) putnička motorna vozila po tehn.specifikaciji broj:48-000571/15 ( pod tačkom IV) Otvoreni Autorad d.o.o. Pelagićevo 17.9.2015. 89.817,00 SG 82/15

Autorad d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe Odjeljenja za javne poslove Otvoreni Autorad d.o.o., Iskra Comerc d.o.o. Pelagićevo, Brčko 28.6.2011. 152.445,43 Službeni glasnik BiH 11/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Odjeljenja za javni registar Otvoreni Autorad d.o.o., Iskra Comerc d.o.o. Pelagićevo, Brčko 28.6.2011. 38.961,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Otvoreni Autorad d.o.o., Iskra Comerc d.o.o. Pelagićevo, Brčko 28.6.2011. 38.895,99 Službeni glasnik BiH 11/12
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Otvoreni Autorad d.o.o., Iskra Comerc d.o.o. Pelagićevo, Brčko 28.6.2011. 24.515,99 Službeni glasnik BiH 11/12