AGROKOM ZIS d.o.o. Sokolac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Rezervni dijelovi za motrnu pilu HUSQVARNA Otvoreni AGROKOM ZIS d.o.o. Sokolac Sokolac 14.12.2011. 36.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile Husqvarna Otvoreni AGROKOM ZIS d.o.o. Sokolac Sokolac 14.5.2013. 32.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Nabavka motornih pila za potrebe Javnog preduzeća Otvoreni AGROKOM ZIS d.o.o. Sokolac Sokolac 19.7.2013. 55.440,00 Službeni glasnik BiH 59/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile Husqvarna Otvoreni AGROKOM ZIS d.o.o. Sokolac Sokolac 13.5.2015. 40.000,00 SG 41/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Motorna pila profesionalna Otvoreni AGROKOM ZIS d.o.o. Sokolac Sokolac 27.7.2015. 35.815,00 SG 68/15