JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Lot 3: Biološki monitoring površinskih voda slivova rijeka Neretve i Cetine na području FBiH u 2012. godini Otvoreni JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Sarajevo 31.1.2012. 51.068,37 Službeni glasnik BiH 15/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine Otvoreni JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Sarajevo 22.5.2014. 66.375,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Lot 1- Analiza stanja (revizija konzervacijskog statusa) i prijedloga mjera zaštite za sve evidentirane pojedinačne spomenike prirodne baštine Kantona Sarajevo Otvoreni JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Sarajevo 15.7.2015. 39.800,00 SG 61/15
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Lot 2- Analiza stanja i preispitivanje kategorije zaštićenih područja Kantona Sarajevo Otvoreni JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Sarajevo 15.7.2015. 21.500,00 SG 61/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH Otvoreni JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Sarajevo 18.8.2015. 51.000,00 SG 76/15