Lepenica company d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 5: Nabavka prhrambenih artikala,napitaka i higijensko sanitarnog, 1.000 kom. Otvoreni Lepenica company d.o.o. Goražde 24.1.2012. 127,59 Službeni glasnik BiH 13/12
Opština Goražde Nabavka roba za kafe kuhinju i sredstava za higijenu Otvoreni Lepenica company d.o.o. Goražde 28.10.2013 50.000,00 Službeni glasnik BiH 85/13