AOP-MIŠ d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Elektrode i žice za zavarivanje Otvoreni AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla 14.2.2012. 91.532,06 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal za zavarivanje i lemljenje Otvoreni AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla 25.3.2013. 45.734,50 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Elektrode i žice za zavarivanje Otvoreni AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla 9.7.2013. 137.229,03 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 2: Elektrode Otvoreni AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla 19.8.2014. 38.122,48 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Elektrode i žice za zavarivanje Otvoreni AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla 30.12.2014. 72.819,90 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal za zavarivanje i lemljenje Otvoreni AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla 5.10.2015. 54.877,90 SG 81/15