TRI BEST d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Pumpa za pretakanje ulja - kom 1 Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 2.2.2012. 9.876,00 Službeni glasnik BiH 13/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga održavanja liftova u 2012. godini, na TE Gacko Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 23.2.2012. 59.255,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Centralna banka BiH Lot 3: Servisiranje i održavanje putničkih liftova,Glavna banka Republike Srpske Centralne banke BiH, Kralja Petra I Karađorđevića 83 a Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 13.2.2013 2.220,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Centralna banka BiH Lot 5: Servisiranje i održavanje platforme za spuštanje i podizanje tereta, Centralna banka Bosne i Heregovine -Glavna jedinica Sarajevo, M.Spahe 3 Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 13.2.2014 1.590,00 Službeni glasnik BiH 16/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka liftova u GPO-u Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 1.2.2013. 294.390,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 1: Radovi na izgradnji montažnog objekta na graničnom veterinarskom prelazu Gradiška Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 24.12.2012. 203.998,81 Službeni glasnik BiH 18/13
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 2: Radovi na izgradnji montažnog objekta na graničnom veterinarskom prelazu Orašje Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 24.12.2012. 203.998,81 Službeni glasnik BiH 18/13
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 3: Radovi na izgradnji montažnog objekta na graničnom veterinarskom prelazu Izačić Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 24.12.2012. 208.426,43 Službeni glasnik BiH 18/13
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 4: Radovi na izgradnji montažnog objekta na graničnom veterinarskom prelazu Gorica Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 24.12.2012. 208.426,43 Službeni glasnik BiH 18/13
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 5: Izvođenje radova na graničnom veterinarskom prelazu Bijača Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 24.12.2012. 212.814,35 Službeni glasnik BiH 18/13
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 6: Radovi na izgradnji montažnog objekta na graničnom veterinarskom prelazu Klobuk Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 24.12.2012. 212.814,35 Službeni glasnik BiH 18/13
Kancelarija za veterinarstvo BiH Dodatni radovi na izgradnji montažnog objekta na graničnom veterinarskom prelazu Izačić Pregovarački TRI BEST d.o.o. Banja Luka 4.3.2014. 33.969,68 Službeni glasnik BiH 85/14
Kancelarija za veterinarstvo BiH LOT 1: Dodatni radovi na izgradnji montažnog objekta na graničnom veterinarskom prelazu Klobuk Pregovarački TRI BEST d.o.o. Banja Luka 24.11.2014. 7.192,89 Službeni glasnik BiH 96/14
Kancelarija za veterinarstvo BiH LOT 2: Dodatni radovi na izgradnji montažnog objekta na graničnom veterinarskom prelazu Gorica Pregovarački TRI BEST d.o.o. Banja Luka 24.11.2014. 4.194,75 Službeni glasnik BiH 96/14
Grad Banja Luka Lot 2 - Završavanje gradnje u ulicama vojvode Živojina Mišića broj 51, broj 53, broj 63 i Kordunaškoj broj 10 Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 20.2.2015. 51.841,55 SG 17/15
Služba za zajedničke poslove Vlade RS lot 2 - Redovno održavanje liftova i zamjena rezervnih dijelova Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 28.7.2015. 30.000,00 SG 66/15
Grad Banja Luka Sanacija liftova na području grada Banjaluka uz učešće zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada u ulicama: Sime Matavulja br. 4, Đure Đakovića br. 18 i Palih boraca br. 6 (lamela 3) Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 16.10.2015. 19.030,00 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Za nabavku sanaciju osobnog lifta 3 kN bloka 6 u TE Tuzla u Tuzli Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 14.12.2015. 98.600,00 SG 99/15