POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Dizel gorivo Otvoreni POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija Kalesija 11.1.2012. 2.133.729,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Dizel gorivo Pregovarački POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija Kalesija 13.5.2013. 1.476.451,67 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka dizel goriva BAS EN 590 za potrebe Podružnice Termoelektrana Tuzla i Termoelektrana Kakanj Pregovarački POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija Kalesija 5.7.2013. 225.680,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka dizel goriva za potrebe proizvodnih dijelova JP EP BiH Otvoreni POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija Kalesija 7.10.2013. 1.325.988,27 Službeni glasnik BiH 83/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Nabavka goriva za MM Kalesija Otvoreni POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija Kalesija 25.10.2013. 11.448,72 Službeni glasnik BiH 89/13
RMU Banovići d.d. Banovići EURO DIZEL EN-590 Otvoreni POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija Kalesija 27.8.2014. 39.871.074,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Sudska policija FBIH Lot 3: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Kalesiji Otvoreni POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija Kalesija 13.11.2014. 15.264,96 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Javna nabavka i sukcesivna isporuka goriva u 2015. godini Otvoreni POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija Kalesija 30.4.2015. 31.249,82 SG 37/15