GPP Banovići d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Nabavka radova na izradi obodnog kanala na P.K- Turija Otvoreni GPP Banovići d.o.o Banovići 4.1.2012. 320.976,04 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Izgradnja objekta za prikupljanje površinskih voda, tretmana površinskih voda i objekata za ispuštanje prečišćenih tehnoloških voda Otvoreni GPP Banovići d.o.o Banovići 14.11.2013. 247.375,62 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Banovići Utopljavanje objekta zgrade općine Banovići Otvoreni GPP Banovići d.o.o Banovići 1.12.2014. 155.326,41 Službeni glasnik BiH 96/14
RMU Banovići d.d. Banovići Istovarno postrojenje za jalovinu po glavnom projektu-građevinski radovi Otvoreni GPP Banovići d.o.o Banovići 5.4.2015. 296.535,85 SG 37/15
Opština Banovići Izvođenje dodatnih radova na Utopljavanju objekta zgarde općine Banovići Pregovarački GPP Banovići d.o.o Banovići 11.6.2015. 18.798,68 SG 55/15
Opština Banovići Izvođenje dodatnih radova na krečenju i uređenju prostorija objekta općinskog organa državne službe općine Banovići (nabavka i postavljanje laminata, itisona, završna obrada zidova i plafona i dr.) Pregovarački GPP Banovići d.o.o Banovići 9.11.2015. 6.904,66 SG 89/15