JKP Gradska groblja

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka pogrebne robe Otvoreni JKP Gradska groblja Visoko 23.1.2012. 390.518,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JKP Komrad d.o.o. Bihać Nabavka i isporuka robe Mrtvački sanduci za potrebe JKP Komrad d.o.o. Bihać Pregovarački JKP Gradska groblja Visoko 12.4.2012. 3.714,00 Službeni glasnik BiH 31/12