Reciklon BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Zbrinjavanje farmaceutskog otpada Otvoreni Reciklon BH d.o.o. Sarajevo 20.1.2012. 5.769,23 Službeni glasnik BiH 9/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Zbrinjavanje infektivnog otpada Otvoreni Reciklon BH d.o.o. Sarajevo 10.4.2012. 98.717,95 Službeni glasnik BiH 31/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Zbrinjavanje oštrih predmeta Otvoreni Reciklon BH d.o.o. Sarajevo 10.4.2012. 41.538,46 Službeni glasnik BiH 31/12

Reciklon BH d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija fasade strojarnice blokova 5 i 6 u Podružnici TE Kakanj Otvoreni Grupa ponuđača: Tehnopetrol d.o.o., KEMIS-BH d.o.o., Reciklon BH d.o.o. Tuzla, Lukavac, Sarajevo 9.10.2014. 324.560,40 Službeni glasnik BiH 82/14