DROBEX d.o.o. Berkovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka Sumporne kiseline H2SO4 96% Otvoreni DROBEX d.o.o. Berkovići Čapljina 26.12.2011. 19.500,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Nabavka inhibitora korozije bakra Otvoreni DROBEX d.o.o. Berkovići Čapljina 30.1.2013. 8.250,00 Službeni glasnik BiH 18/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Nabavka neorganskog biocida Otvoreni DROBEX d.o.o. Berkovići Čapljina 30.1.2013. 9.153,00 Službeni glasnik BiH 18/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka hlorovodonične kiseline HCl, 600 t Otvoreni DROBEX d.o.o. Berkovići Čapljina 8.12.2013. 124.200,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Vodovod a.d. Prijedor Nabavka tečnog hlora i atesta hlornih boca Otvoreni DROBEX d.o.o. Berkovići Čapljina 12.5.2014. 16.229,70 Službeni glasnik BiH 43/14
Vodovod a.d. Banja Luka Hlor, hipohlorit i baždarenje hlornih boca Otvoreni DROBEX d.o.o. Berkovići Berkovići 26.8.2015. 15.222,50 SG 76/15