Netherlands Airport Consultants BV

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluge izrade projektne Master specifikacije i predmjera radova za potrebe izrade tenderske dokumentacije za proširenje Terminala B Međunarodnog aerodroma Sarajevo Pregovarački Netherlands Airport Consultants BV Holandija 16.1.2012. 39.116,60 Službeni glasnik BiH 7/12