Zavod za medicinu rada i sporta RS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Periodični ljekarski pregledi radnika RJ Rudnik u toku 2011. godine, koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom Otvoreni Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 4.1.2012. 76.847,33 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Periodični pregledi radnika RJZTP i samostalnih sektora, ZP RiTE Gacko, A.D. Gacko u 2012. godini Pregovarački Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 12.7.2012. 16.553,34 Službeni glasnik BiH 56/12
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Periodični ljekarski pregled radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom Pregovarački Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 19.4.2013. 7.101,88 Službeni glasnik BiH 34/13
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Pružanje usluga zdravstvenih pregleda zaposlenih radnika Opšte bolnice Sveti apostol Luka Doboj koji rade sa izvorima jonizujućih zračenja u 2013/2014. godini Pregovarački Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 5.6.2013. 7.739,00 Službeni glasnik BiH 47/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluga sitematskog i ginekološkog pregleda žena zaposlenih u RiTE Ugljevik Otvoreni Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 13.1.2014. 44.695,50 Službeni glasnik BiH 12/14
Grad Banja Luka Sistematski pregled radnika Administrativne službe Grada na radnim mjestima sa povećanim rizikom Pregovarački Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 7.4.2014. 8.492,39 Službeni glasnik BiH 28/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Periodični ljekarski pregledi radnika ZP Rudnik iTE Gacko na radnim mjestima sa povećanim rizikom Otvoreni Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 10.4.2014. 143.859,00 Službeni glasnik BiH 30/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Periodični qekarski pregled radnika Pregovarački Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 15.4.2014. 60.582,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Grad Banja Luka Regulisanje zdravstvene zaštite sportista sa teritorije grada Banjaluka u takmičarskoj sezoni 2013/2014. godine Pregovarački Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 15.5.2014. 25.615,65 Službeni glasnik BiH 43/14
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Pružanje usluga periodičnog ljekarskog pregleda za 17 radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom Pregovarački Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 11.6.2014. 1.360,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Centralna banka BiH LOT 2: Sistematski pregled za potrebe službenika Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH Otvoreni Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 21.8.2014. 7.926,75 Službeni glasnik BiH 98/14
Grad Banja Luka Regulisanje zdravstvene zaštite sportista seniora sa teritorije grada Banjaluke za 2015. godinu Pregovarački Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 30.4.2015. 21.346,15 SG 37/15