Army shop d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK - Uprava policije Lot 12: Opasač od kondure sa pripadajućim futrolama Otvoreni Army shop d.o.o. Sarajevo 11.11.2011. 37.510,20 Službeni glasnik BiH 7/12
Opština Novo Sarajevo Nabavka vreća, kreveta, madraca i prekrivača za potrebe Štaba CZ Opštine i Štabova CZ MZ Opštine Novo Sarajevo Otvoreni Army shop d.o.o. Sarajevo 28.12.2012. 32.590,00 Službeni glasnik BiH 3/13