NEXTVISION d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za javne nabavke BiH Nabavka usluge održavanja informacionog sistema za dostavu izvještaja o dodjeljenim ugovorima Pregovarački NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.12.2011. 5.280,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Opština Novo Sarajevo Održavanje financijskog softwera za potrebe Općine Novo Sarajevo Pregovarački NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2012. 16.896,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 4: Softver za pretragu policijskih evidencija 1 komad Otvoreni NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2012. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Agencija za javne nabavke BiH Nabavka usluge održavanja web informacionog sistema za elektronsku dostavu izvještaja o dodjeljenim ugovorima iz poglavlja II i III ZJN BiH Pregovarački NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2012. 5.280,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP NIO Službeni list BiH Usluga ubrzavanja procesa digitalizacije i unifikacije ranije objavljenih službenih glasila Pregovarački NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.8.2013. 13.500,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Opština Novo Sarajevo Održavanje financijskog softwera Pregovarački NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.11.2013. 16.334,40 Službeni glasnik BiH 95/13
Agencija za javne nabavke BiH Nabavka usluga održavanja informacionog sistema za elektronsku dostavu izvještaja o dodjeljenim ugovorima-WisPPA za period od 01.01.2014. do 31.12.2014 Pregovarački NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 4.800,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Novo Sarajevo Održavanje financijskog softvera za potrebe Općine Novo Sarajevo Pregovarački NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.12.2014. 16.188,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih modula u sklopu postojećeg EKF aplikativnog rjeŠenja JP BH Po{ta , i to: Modula upravljanja planom poslovanja i Modula upravljanja javnim nabavkama Otvoreni NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.12.2014. 208.100,00 SG 03/15
Agencija za javne nabavke BiH Nabavka usluge održavanja web informacionog sistema za elektronsku dostavu izvještaja o dodjeljenim ugovorima iz poglavlja II i III ZJN BiH Pregovarački NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.12.2014. 2.100,00 SG 03/15
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Pružanje usluge održavanja postojeće EKF aplikacije JP BH POŠTA’ d.o.o. Sarajevo Pregovarački NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.3.2015. 42.492,00 SG 30/15
Centralna izborna komisija BiH Lot 2- Nabavka usluga izrade softvera - modul za implementaciju Zakona o finansiranju političkih partija Otvoreni NEXTVISION d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.10.2015. 65.000,00 SG 84/15