ORKA d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za javne nabavke BiH Nabavka usluge održavanja informacionog sistema za upravljanje dokumentima Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2011. 5.400,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluga dorade računarske aplikacije za kontrolu dokumenata i poslovanja od prvobitnog isporučioca ORKA doo Sarajevo Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2012. 8.400,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Agencija za javne nabavke BiH Nabavka usluga održavanja informacionog sistema za upravljanje dokumentima Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.12.2012. 2.400,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Usluge održavanja owis informacionog sistema Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2013. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Parlamentarna skupština BiH Proširenje i unapređenje sistema za podršku rada Odjela za dokumentaciju i informacije (softver) Otvoreni ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2013. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Agencija za javne nabavke BiH Nabavka usluge kreiranja licence za informacioni sistem za upravljanje dokumentima-OWIS Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 500,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za javne nabavke BiH Održavanje informacionog sistema za upravljanje dokumentima (OWIS) Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.1.2014. 2.200,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Uprava BiH za zaštitu zdrava bilja Usluge održavanja Document management system-a 12 mjeseci Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.4.2014. 5.400,00 Službeni glasnik BiH 34/14
JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Usluge održavanja OWIS informacionog sistema Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.7.2014. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Agencija za javne nabavke BiH Održavanje informacionog sistema za upravljanje dokumentima (OWIS) Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.12.2014. 2.400,00 SG 03/15
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatne licence za OWIS DMS sistem Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.12.2014. 69.125,00 SG 36/15
Grad Banja Luka Održavanje sistema EDMWS Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.10.2015. 6.000,00 SG 93/15

ORKA d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Nabavka DMS software Otvoreni ORKA d.o.o. Sarajevo, Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.7.2013. 41.747,30 Službeni glasnik BiH 59/13