Novogradnja d.o.o. Goražde

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada BPK, Goražde Isporuka materijala za tekuće održavanje zgrada u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Novogradnja d.o.o. Goražde Goražde 12.1.2012. 2.125,14 Službeni glasnik BiH 5/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 1: Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala Otvoreni Novogradnja d.o.o. Goražde Goražde 27.5.2013. 34.910,61 Službeni glasnik BiH 42/13
Vlada BPK, Goražde Sukcesivna isporuka materijala za tekuće održavanje zgrada u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Otvoreni Novogradnja d.o.o. Goražde Goražde 28.6.2013. 2.247,25 Službeni glasnik BiH 59/13