Geo-Marić d.o.o., Igh-Mostar d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Istražni radovi po zadatom programu i izrada geotehničkog elaborata misije G1 za dionicu Bročanac Drenovac, L=25,05 km Otvoreni Geo-Marić d.o.o., Igh-Mostar d.o.o. Mostar 11.1.2012. 77.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12