CTU Ipkin d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Geofizički-seizmički radovi na ležištu Ugljevik-Istok za fazu otvaranja površinskog kopa Otvoreni CTU Ipkin d.o.o. Bijeljina 23.12.2011. 54.680,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1- Geofizička reflektivno-seizmička istraživanja na ležištu mrkog uglja Đurđevik u zoni zaštitnog stuba prostorija TH-18 i DH-25 (61b, 91, 90) jame Đurđevik sa izradom Elaborata Otvoreni CTU Ipkin d.o.o. Bijeljina 9.4.2015. 29.900,00 SG 34/15