Helakor d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Predmet nabavke je nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite elektroenergetskih objekata, svrstana u dva lota, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom iz aneksa 14 tenderske dokumentacije Otvoreni Helakor d.o.o. Tuzla 5.1.2012. 91.800,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Montirati skelu u bunkerima uglja, izvršiti čišćenje metalnih površina od naslaga i korozije, pjeskarenje kompletne metalne površine, nanošenje dvokomponentnog premaza (radovi će se izvoditi na 8 bunkera) Otvoreni Helakor d.o.o. Tuzla 27.1.2012. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12