Grupa ponuđača: Kaldera d.o.o., Laktaši; Siemens d.o.o. Banja Luka, Siemens AG, Oesterraich Wien, Austrija, Telvent DMS d.o.o. Novi Sad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora i upravljanje elektroenergetskim objektima Otvoreni Grupa ponuđača: Kaldera d.o.o., Laktaši; Siemens d.o.o. Banja Luka, Siemens AG, Oesterraich Wien, Austrija, Telvent DMS d.o.o. Novi Sad Laktaši, Banja Luka, Austrija, Novi Sad 28.12.2011. 1.616.365,00 Službeni glasnik BiH 5/12