GD GRAZIT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Mostar Izvođenje radova na sanaciji odrona, dionice lokalnog puta Buna - Blagaj Ubrzani GD GRAZIT d.o.o. Mostar 14.12.2011. 224.824,62 Službeni glasnik BiH 3/12
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Izvođenje radova tekućeg održavanja i obrane od poplava na zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu FBiH, na području Opština Mostar i Široki Brijeg Otvoreni GD GRAZIT d.o.o. Mostar 12.12.2012. 100.882,78 Službeni glasnik BiH 6/13
Grad Mostar Vodovod Buna - primarna mreža Otvoreni GD GRAZIT d.o.o. Mostar 13.2.2013. 292.929,10 Službeni glasnik BiH 20/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Građevinsko-zanatski radovi za 2013 i 2014 godinu Otvoreni GD GRAZIT d.o.o. Mostar 27.11.2013 29.923,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Grad Mostar Nabava materijala i izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Buna- gradsko područje Mostar-Jug, prema projektnoj dokumentaciji poduzeća Vodovod d.o.o. Mostar Otvoreni GD GRAZIT d.o.o. Mostar 31.12.2013. 473.498,54 Službeni glasnik BiH 8/14