Rudnap d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava električne energije za potrebe JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar u razdoblju od 01.01.2014. godine od 00:00 sati do 31.12.2014. godine do 24:00 sati - Snaga 70 MWh/h band - Količina 613.200 MWh Otvoreni Rudnap d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 55.323.639,84 Službeni glasnik BiH 6/14

Rudnap d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava električne energije za 2012. godinu Otvoreni Rudnap d.o.o., Banja Luka, Rudnap Group a.d., Beograd. Banja Luka 30.12.2011. 156.918.871,77 Službeni glasnik BiH 3/12